Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności reguluje sposób, w jaki Wycieczkoteka.pl gromadzi, wykorzystuje, przechowuje i ujawnia informacje zebrane od Użytkowników („Użytkownik”) strony www.wycieczkoteka.pl („Witryna”). Niniejsza polityka prywatności dotyczy Strony oraz wszystkich produktów i usług oferowanych przez Wycieczkoteka.pl.

Administrator – Alina Kotyrba, prowadząca i właściciel bloga Wycieczkoteka.pl

Witryna – strona internetowa dostępna pod adresem https://wycieczkoteka.pl.

Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony.

Dane osobowe dotyczące identyfikacji
Możemy gromadzić dane osobowe od Użytkowników na różne sposoby, w tym, ale nie wyłącznie, gdy Użytkownicy odwiedzają naszą witrynę, rejestrują się na portalu, składają zamówienie, wypełniają formularz odpowiadający ankiecie subskrypcji biuletynu oraz w związku z innymi działaniami, usługami, funkcjami lub zasobami, które udostępniamy na naszej Witrynie. Użytkownicy mogą zostać poproszeni o podanie, w zależności od potrzeb, imienia i nazwiska, adresu e-mail, adresu pocztowego, numeru telefonu. Użytkownicy mogą jednakże odwiedzać Witrynę anonimowo. Dane identyfikujące użytkownika będą gromadzone tylko wtedy, gdy dobrowolnie przekażą nam te dane. Użytkownicy mogą zawsze odmówić podania danych osobowych, z tym wyjątkiem, że może to uniemożliwić im udział w pewnych działaniach związanych z Witryną.

Informacje identyfikacyjne inne niż dane osobowe
Możemy gromadzić nieosobowe dane identyfikacyjne o Użytkownikach zawsze, kiedy korzystają ze strony naszej Witryny. Informacje identyfikacyjne nieosobowe mogą zawierać nazwę przeglądarki, typ komputera i informacje techniczne o sposobach połączenia się Użytkowników z naszą Witryną, takie jak system operacyjny, wykorzystywane przez dostawców usług internetowych i inne podobne informacje.

Sposób wykorzystania zebranych informacji
Wycieczkoteka.pl zbiera i wykorzystuje dane osobowe Użytkowników dla następujących celów:
• Poprawy obsługi klienta
Twoje informacje pomagają nam skuteczniej reagować na prośby i potrzeby związane z obsługą klienta.
• Spersonalizowania doświadczenia użytkownika
Możemy wykorzystywać ogólnie zebrane informacje w celu zrozumienia jak nasi Użytkownicy, jako grupa korzystają z usług oraz zasobów dostarczanych na naszej Witrynie.
• Poprawy jakości strony internetowej
Nieustannie staramy się ulepszać naszą stronę internetową w oparciu o informacje i opinie, które otrzymujemy od Państwa.
• Obsługi transakcji
Możemy wykorzystywać informacje, które podają o sobie sami Użytkownicy składając zamówienie tylko po to, aby świadczyć usługi na ich rzecz. Nie udostępniamy tych informacji podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem zakresu, gdy jest to konieczne dla dostarczenia usługi.
• Zarządzania treścią, promocją, ankietą lub innym elementem Witryny.
• Przesyłania Użytkownikom informacji odnoszących się do ich zainteresowań.
• Wysyłania okresowych e-maili.

Adres email dostarczony przez Użytkownika w trakcie składania zamówienia, będzie używany do wysyłania informacji i uaktualnień odnośnie ich zamówienia. Może zostać również użyty w odpowiedzi na ich zapytania i/lub inne wnioski lub pytania. Jeśli Użytkownik zdecyduje się na zamieszczenie swojego adresu w liście adresowej Dostawców, będzie otrzymywać e-maile, które mogą zawierać wiadomości firmowe, aktualności, informacje o powiązanych produktach i usługach, itp. Jeśli w jakimkolwiek momencie Użytkownik zechce wypisać się z otrzymywania przyszłych e-maili, w dolnej części każdej wiadomości e-mail zamieszczamy szczegółowe instrukcje dotyczące rezygnacji z subskrypcji lub Użytkownik może skontaktować się z nami za pośrednictwem naszej Witryny.

Jakie przysługują ci prawa dotyczące ochrony twoich danych
• Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie zgłaszającej takie żądanie przekazujemy informacje o przetwarzaniu danych osobowych, jak będziemy profilować Twoje dane oraz o tym, że możesz się temu sprzeciwić, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym Dane osobowe są ujawniane i czasie przetwarzania danych;
• Prawo do uzyskania dostępu do Twoich danych, które przetwarzamy. W przypadku, gdy Użytkownik posiadający konto na Witrynie utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu i nie może sprawdzić swoich danych, Witryna umożliwia wygenerowanie nowego hasła. Hasło jest przechowywane w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Nie pamiętasz hasła”, podanym przy formularzu logowania do konta na Witrynie. Użytkownik na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta otrzyma wiadomość elektroniczną zawierającą przekierowanie do dedykowanego formularza udostępnionego na Witryni, gdzie Użytkownik ma możliwość ustalenia nowego hasła.
• Prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie przekazujemy kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;
• Prawo do sprostowania – na tej podstawie usuwamy ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;
• Prawo do usunięcia danych – zwane też prawem do “bycia zapomnianym”, obowiązuje od 1997 roku i obecnie je stosujemy. Na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane. Zrobimy to gdy rozwiążesz z nami umowę oraz nie będzie innej podstawy prawnej, np. wynikającej z prawa finansowego, która będzie nakładała na nas obowiązek dalszego przetwarzania Twoich danych;
• Prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie zaprzestajemy dokonywania operacji na danych osobowych, ograniczymy przetwarzanie danych tylko do ich przechowywania lub operacji, na które osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
• Prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, wydajemy dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po naszej stronie jak i innego podmiotu. Musimy zadbać o bezpieczeństwo Twoich danych, więc zanim się zdecydujesz je przekazać, upewnij się, kto je dostanie.;
• Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;
• Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie naszego uzasadnionego interesu (np. dla celów analitycznych lub statystycznych lub ze względów związanych z ochroną mienia). Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega naszej ocenie;
• Prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody, osoba której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody;
Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, tj. w szczególności:
- Z jakiego uprawnienia chce skorzystać osoba składająca wniosek (np. prawo do przeniesienia danych, prawo do otrzymania kopii danych, prawo do usunięcia danych itd.);
- Jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie (np. korzystanie z określonej usługi, aktywność na stronie internetowej, otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe na określony adres email, itp.);
- Jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie (np. cele marketingowe, cele analityczne, itp.).
Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych, można złożyć:
- Drogą e-mailową
Jeżeli nie będziemy w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.
Odpowiedź na zgłoszenia zostanie udzielona najszybciej jak to będzie możliwe, lecz zastrzegamy sobie termin miesiąca od otrzymania zgłoszenia. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, poinformujemy wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.
Odpowiedź będzie udzielona na adres e-mail z którego przesłano wniosek.

W jaki sposób chronimy twoje dane
Przyjmujemy właściwe praktyki zbierania, przechowywania i przetwarzania danych jak też środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed nieautoryzowanym dostępem, zmianami, ujawnianiem lub zniszczeniem twoich danych osobowych, nazwy użytkownika, hasła, informacji o transakcjach i danych przechowywanych na naszej stronie. Wymiana danych pomiędzy Witryną a Użytkownikami odbywa się poprzez zabezpieczony kanał komunikacji SSL oraz jest szyfrowana i chroniona podpisami cyfrowymi. Nasza Witryna jest również zgodna ze standardami PCI w celu stworzenia jak najbardziej bezpiecznego środowiska dla Użytkowników.

Udostępnianie danych osobowych
Nie sprzedajemy, ani nie przekazujemy danych osobowych Użytkowników innym osobom. Możemy udostępniać ogólne zebrane dane demograficzne niepowiązane z danymi osobowymi dotyczącymi odwiedzających i użytkowników naszym partnerom biznesowym, zaufanym firmom stowarzyszonym i reklamodawcom w celach opisanych powyżej. Możemy korzystać z usług innych usługodawców, którzy pomagają nam prowadzić naszą działalność biznesową i Witrynę lub zarządzać działaniami w naszym imieniu, takimi jak wysyłanie biuletynów lub ankiet. Możemy udostępniać informacje o Użytkownikach owym stronom trzecim w określonych celach, pod warunkiem, że Użytkownik wyraził na to zgodę.

Ujawnianie informacji na temat osób trzecich
Nie sprzedajemy, ani w żaden inny sposób nie przekazujemy osobom trzecim informacji osobistych Użytkownika, chyba że wcześniej poinformujemy o tym Użytkowników. Nie obejmuje to stron internetowych partnerów hostingowych i innych stron, które pomagają nam w prowadzeniu naszej strony internetowej, prowadzeniu działalności lub świadczeniu usług naszym Użytkownikom, o ile strony te zgadzają się na zachowanie tych informacji jako poufne. Możemy również przekazać dane Użytkownika, jeżeli uznamy to za konieczne w świetle przestrzegania prawa, egzekwowania polityki prowadzenia naszej Witryny lub ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa naszego lub innych osób. Natomiast informacje nieidentyfikujące odwiedzających mogą być przekazywane stronom trzecim w celach marketingowych, reklamowych lub innych.

Strony internetowe stron trzecich
Sporadycznie, według naszego uznania, możemy zamieszczać lub oferować produkty lub usługi stron trzecich na naszej Witrynie. Strony te posiadają oddzielną i niezależną politykę prywatności. W związku z tym nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treści i działania tych stron, do których prowadzą odnośniki. Niemniej jednak, staramy się chronić integralność naszej strony i przyjmujemy wszelkie opinie na temat tych stron.

Google
Wymagania reklamowe Google można podsumować w Zasadach Reklamy Google. Zostały one wprowadzone w celu zapewnienia Użytkownikom pozytywnych doświadczeń.
https://support.google.com/adwordspolicy/answer/1316548?hl=enen 

Korzystamy z reklam Google AdSense na naszej stronie internetowej
Google, jako zewnętrzny dostawca, używa plików cookies do obsługi reklam na naszej stronie. Korzystanie przez Google z plików cookies DART pozwala na wyświetlanie reklam naszym Użytkownikom w oparciu o wcześniejsze wizyty na naszej stronie internetowej i innych stronach internetowych. Użytkownicy mogą zrezygnować z korzystania z plików cookies DART, odwiedzając politykę prywatności Google Ad i Content Network.

Wdrożyliśmy następujące działania:
• Re-marketing z Google AdSense
• Sprawozdawczość demograficzna i statystyczna
Zarówno my, jak i dostawcy zewnętrzni, tacy jak Google, używamy plików cookies pierwszej kategorii (takich jak pliki cookies Google Analytics) oraz plików cookies innych firm (takich jak pliki cookies DoubleClick) lub innych identyfikatorów firm trzecich, aby razem sporządzać statystykę danych dotyczących interakcji użytkowników z reklamami i innych funkcji usług reklamowych związanych z naszą stroną internetową.

Zgodność z amerykańską ustawą o ochronie prywatności i sposobie gromadzenia danych osobowych dzieci w Internecie ("COPPA")
Ochrona prywatności bardzo młodych osób jest niezmiernie ważna. Z tego powodu, nigdy nie gromadzimy ani nie przechowujemy informacji od tych Użytkowników, o których wiadomo nam, że mają mniej niż 13 lat i żadna część naszej strony internetowej nie została utworzona w taki sposób, aby przyciągnąć osoby poniżej 13 roku życia.

Zmiany w niniejszej polityce prywatności
Wycieczkoteka.pl ma prawo do aktualizacji niniejszej polityki prywatności w dowolnym momencie. W przypadku kiedy to nastąpi, zaktualizowana data zostanie dopisana na dole niniejszej strony. Zachęcamy Użytkowników do regularnego odwiedzania naszej strony, aby być na bieżąco w kwestii pomocy w ochronie danych osobistych które gromadzimy. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i potwierdza fakt, że jest odpowiedzialny za regularne sprawdzanie niniejszej polityki prywatności i zapoznawanie się z wszelkimi zmianami.

Twoja zgoda na powyższe warunki
Korzystając z niniejszej Witryny, Użytkownik wyraża zgodę na opisaną politykę prywatności. Jeśli nie zgadzasz się z powyższą polityką, prosimy nie korzystać z naszej Strony Internetowej. Twoje dalsze korzystanie ze strony po zamieszczeniu zmian w niniejszej polityce zostanie uznane za akceptację tych zmian.

Skontaktuj się z nami
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki Prywatności, praktyk stosowanych na naszej Witrynie, prosimy o kontakt.

Blog podróżniczy

Wycieczkoteka.pl to blog podróżniczy opisujący miejsca, których historia wydała mi się warta przedstawienia szerszej publice.

Znajdziesz tu zdjęcia z wycieczek po Polsce i Europie, opisy szczytów górskich i prowadzących na nie szlaków. Zabytki, ciekawostki geologiczne, miejsca pamięci, zamki, twierdze, przyrodnicze historie.